Зміни до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії

Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 01 грудня 2023 р. № 1256

Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 “Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1413, № 39, ст. 2089, № 52, ст. 2975, № 71, ст. 4309, № 90, ст. 5611; 2023 р., № 28, ст. 1562, № 47, ст. 2568) зміни, що додаються.

        Прем’єр-міністр України                                                        Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 грудня 2023 р. № 1256

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 20 березня 2022 р. № 326

1. У постанові:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

“3. Центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, відповідальним за визначення шкоди та збитків за напрямами, передбаченими Порядком, затвердженим цією постановою, забезпечити збір та збереження відповідної інформації.”;

2) пункт 4 виключити;

3) доповнити постанову пунктами 6 і 7 такого змісту:

“6. Відповідно до пунктів 9—12 Порядку, затвердженого цією постановою, Міністерству юстиції підготувати та подати до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, створеного Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 р. (далі — Реєстр збитків), пропозиції щодо класифікації категорій шкоди та збитків з метою їх можливого врахування під час створення правил та положень, що регулюють роботу Реєстру збитків.

7. Міністерству юстиції опрацювати у двомісячний строк отримані від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів пропозиції щодо документів, які є підтвердженням відповідності шкоди та збитків критеріям, передбаченим Статутом Реєстру збитків, з метою подальшої передачі схвалених пропозицій до Реєстру збитків.”.

2. У Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 2:

в абзаці восьмому підпункту 1, абзаці п’ятому підпункту 2, абзаці дев’ятому підпункту 3 слова “за погодженням з Мінреінтеграції” виключити;

в абзаці восьмому підпункту 4 слово “, Мінреінтеграції” виключити;

в абзаці восьмому підпункту 5 слова “та Мінреінтеграції” виключити;

підпункт 6 виключити;

в абзаці сьомому підпункту 7, абзаці сьомому підпункту 8, абзаці восьмому підпункту 9, абзаці п’ятому підпункту 10, абзаці шостому підпункту 11, абзаці третьому підпункту 12, абзаці п’ятому підпункту 13, абзаці третьому підпункту 14 слова “за погодженням з Мінреінтеграції” виключити;

у підпункті 15:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“втрачені, знищені або пошкоджені об’єкти портової інфраструктури, гідротехнічні споруди, судна морського та внутрішнього водного транспорту, об’єкти інфраструктури морського та внутрішнього водного транспорту, що використовуються для навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства;”;

в абзаці дванадцятому слова “та Мінреінтеграції” виключити;

в абзаці восьмому підпункту 16 слова “та Мінреінтеграції” виключити;

у підпункті 17:

в абзаці восьмому слово “Мінреінтеграції” замінити словом “Держкіно”;

абзац дев’ятий після слова “МКІП” доповнити словами
“та Держкіно”;

в абзаці одинадцятому підпункту 18 слова “за погодженням з Мінреінтеграції” виключити;

у підпункті 19:

в абзаці сьомому слова “за погодженням з Мінреінтеграції” виключити;

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, які є суб’єктами управління об’єктами державної власності, — в частині установ та організацій, що належать до сфери їх управління;”;

в абзаці одинадцятому підпункту 20 та в абзаці сьомому підпункту 21 слова “за погодженням з Мінреінтеграції” виключити;

в абзаці п’ятому підпункту 22 слова “Мінреінтеграції та” виключити;

2) доповнити Порядок пунктами 9—12 такого змісту:

“9. З метою подання до Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, створеного Резолюцією Комітету Міністрів Ради Європи про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, CM/Res(2023)3 від 12 травня 2023 р. (далі — Реєстр збитків), заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих починаючи з 24 лютого 2022 р. або пізніше на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України (далі — заява), шкода та збитки класифікуються за категоріями, визначеними у
пунктах 10—12 цього Порядку.

10. Суб’єкт подання заяви — фізична особа (категорія A):

1) шкода, спричинена примусовим переселенням з місця проживання, перебування у результаті або з метою уникнення негативних наслідків, внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, що включає (підкатегорія A1):

вимушене переселення за межі України, — вимушений виїзд за межі України з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій, або внаслідок пошкодження чи знищення житла через бойові дії та наявність статусу тимчасового захисту або його еквівалент в іноземних державах (крім Російської Федерації та Республіки Білорусь) (A1.1);

вимушене внутрішнє переміщення, — вимушене переселення в межах України з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих територій, або внаслідок пошкодження чи знищення житла через бойові дії та перебування на обліку внутрішньо переміщених осіб (A1.2);

відсутність доступу до публічних сервісів, — збитки та шкода, пов’язані, зокрема, з неможливістю отримання освіти, медичних послуг, соціальних та адміністративних послуг (A1.3);

2) збитки та шкода, завдані у зв’язку з порушенням особистої недоторканності (крім отриманих під час перебування на службі в Національній поліції та службі цивільного захисту, військовій службі або під час участі у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад), що включають (підкатегорія A2):

тяжкі та/або середньої тяжкості тілесні ушкодження, шкода психічному здоров’ю відповідно до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом МОЗ від 17 січня 1995 р. № 6. Ушкодження є прямим наслідком збройної агресії Російської Федерації проти України або неможливості у зв’язку з цим отримати лікування / допомогу (A2.1);

смерть (загибель) особи або зникнення безвісти за особливих обставин (не пов’язана із перебуванням на службі в Національній поліції та службі цивільного захисту, військовій службі або участю у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад), — смерть (загибель) є прямим наслідком збройної агресії Російської Федерації проти України або неможливості у зв’язку з цим отримати лікування/допомогу. Заявником виступають близькі члени сім’ї померлого (загиблого) або спадкоємці померлої (загиблої) особи відповідно до права на спадкування, а також опікуни або піклувальники таких осіб. Близькі члени сім’ї — члени сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, а саме батьки, її чоловік або дружина (включаючи випадки встановлення за рішенням суду факту проживання однієї сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу), діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (A2.2);

сексуальне насильство, — події, які пов’язані із збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо яких розпочато досудові розслідування та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або щодо яких є докази, які будуть прийнятними відповідно до правил Реєстру збитків (A2.3);

катування, насильницьке утримання під вартою, незаконне ув’язнення, полон, нелюдське поводження, торгівлю людьми, примусову працю, — події, які пов’язані із збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо яких розпочато досудові розслідування та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або щодо яких є докази, які будуть прийнятними відповідно до правил Реєстру збитків (A2.4);

примусове переміщення/депортацію, викрадення, примусове усиновлення дітей, — події, які пов’язані із збройною агресією Російської Федерації проти України, щодо яких розпочато досудові розслідування та внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або щодо яких є докази, які будуть прийнятними відповідно до правил міжнародного Реєстру збитків (A2.5);

3) економічні збитки, що включають (підкатегорія A3):

примусове відчуження об’єктів права власності, — є прямим наслідком події, пов’язаної з бойовими діями (A3.1);

пошкодження або знищення житла (як такого, що належало на праві приватної власності), — є прямим наслідком події, пов’язаної з бойовими діями (A3.2);

пошкодження або знищення об’єктів приватної власності (крім
житла), — є прямим наслідком події, пов’язаної з бойовими діями (A3.3);

позбавлення роботи або можливості займатися підприємницькою діяльністю, втрату доходу, — до цієї категорії суб’єктів подання також включаються як наймані працівники, так і самозайняті особи (A3.4);

неможливість використання земель сільськогосподарського призначення (A3.5.);

4) збитки та шкода, завдані у зв’язку з порушенням особистої недоторканності (пов’язані з перебуванням на службі в Національній поліції та службі цивільного захисту, військовій службі або участю у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад), що включають (підкатегорія A4):

тяжкі та/або середньої тяжкості тілесні ушкодження, шкода психічному здоров’ю відповідно до Правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, затверджених наказом МОЗ від 17 січня 1995 р. № 6, отримані під час перебування на службі в Національній поліції та службі цивільного захисту, військовій службі або під час участі у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад (A4.1);

смерть (загибель) близького члена родини або зникнення безвісти за особливих обставин (під час перебування на службі в Національній поліції та службі цивільного захисту, військовій службі або під час участі у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад), — стосується осіб, які перебували на службі в Національній поліції та службі цивільного захисту, військовій службі, а також учасників добровольчих формувань територіальних громад під час виконання відповідних завдань. Заявником виступають близькі члени родини померлого (загиблого) або спадкоємці померлої (загиблої) особи відповідно до права на спадкування, а також опікуни або піклувальники таких осіб. Близькі члени сім’ї померлого (загиблого) — члени сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення, а саме батьки, її чоловік або дружина (включаючи випадки встановлення за рішенням суду факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу), діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені (A4.2);

5) шкода, завдана особистим селянським господарствам (шкода від каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, а також збитки внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу)
(підкатегорія A5).

11. Суб’єкт подання — держава Україна, включаючи міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення), державні, комунальні підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління (перебувають в управлінні) (категорія B):

1) збитки, завдані інфраструктурі, що включають (підкатегорія B1):

втрати об’єктів інфраструктури транспорту, — автомобільні дороги, об’єкти інфраструктури залізничного транспорту та залізничний рухомий склад, аеродроми та аеродромні об’єкти, об’єкти портової інфраструктури, гідротехнічні споруди, судна морського та внутрішнього водного транспорту, об’єкти інфраструктури морського та внутрішнього водного транспорту, що використовуються для навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства (B1.1).

Відповідальними органами є Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Держрибагентство, Фонд державного майна, Адміністрація судноплавства, Агентство відновлення, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати об’єктів житлово-комунального господарства, об’єктів мережі розподілу та транспортування ресурсів, — електромережа, передача газу, об’єкти у сфері теплопостачання, об’єкти водопостачання і водовідведення, решта об’єктів житлово-комунального господарства (B1.2).

Відповідальними органами є Мінінфраструктури, Фонд державного майна, Адміністрація судноплавства, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати об’єктів енергетичної інфраструктури, — пошкоджені та зруйновані газо-, нафтопроводи, об’єкти з виробництва електричної та теплової енергії, об’єкти з передачі, розподілу та продажу електричної енергії, інші об’єкти енергетичної інфраструктури, а також вартість втрат (витоку) природного газу, нафти та електричної енергії в разі пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури (B1.3).

Відповідальними органами є Міненерго, Фонд державного майна;

втрати об’єктів інфраструктури електронних комунікаційних мереж, поштового зв’язку, — об’єкти поштового зв’язку, об’єкти сфери поштового зв’язку спеціального призначення, інфраструктура електронних комунікаційних мереж та інші об’єкти електронних комунікацій та зв’язку (B1.4).

Відповідальними органами є Мінінфраструктури, Мінцифри, Фонд державного майна, Адміністрація Держспецзв’язку;

втрати інших об’єктів критичної інфраструктури, — втрати інших об’єктів критичної інфраструктури, які не увійшли до попередніх категорій (B1.5).

Відповідальними органами є Мінінфраструктури, МОЗ, Міненерго, Мінстратегпром, Мін’юст, Фонд державного майна, Адміністрація судноплавства, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

2) збитки, завдані внаслідок пошкодження, знищення об’єктів житлового фонду та громадських будівель державної та комунальної власності, що включають (підкатегорія B2):

втрати об’єктів житлового фонду та об’єктів благоустрою, — збитки, спричинені втратами об’єктів житлового фонду, об’єктів благоустрою, об’єктів незавершеного будівництва житлової нерухомості, належних державі та територіальним громадам, у тому числі ті, що належать державним та комунальним підприємствам, установам та організаціям (закріплені за ними) (B2.1).

Відповідальними органами є міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати об’єктів громадських будівель, — збитки, спричинені громадським будівлям (зокрема, заклади освіти, фізичної культури і спорту, сфер молодіжної політики (молодіжні центри), утвердження української національної та громадянської ідентичності, соціального захисту, охорони здоров’я, культури, адміністративні будівлі) (B2.2).

Відповідальними органами є міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державної органи та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

3) втрати людського капіталу, що включають (підкатегорія B3):

втрати людського капіталу у сфері освіти, — втрати кваліфікованих вчителів, викладачів (смерть, загибель, призов на військову службу під час мобілізації (у тому числі добровільна), участь у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад, вимушене переміщення за кордон, насильницьке утримання під вартою, незаконне ув’язнення, полон, примусове переміщення/депортація) (B3.1).

Відповідальними органами є МОН, Мінсоцполітики, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати людського капіталу у сфері охорони здоров’я та соціального захисту населення, — втрати кваліфікованих лікарів, медичного персоналу, фахівців з реабілітації, фахівців соціальної роботи (смерть, загибель, призов на військову службу під час мобілізації (у тому числі добровільна), участь у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад, вимушене переміщення за кордон, насильницьке утримання під вартою, незаконне ув’язнення, полон, примусове переміщення/депортація) (B3.2).

Відповідальними органами є МОЗ, Мінсоцполітики, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати людського капіталу у сфері забезпечення оборони, публічної безпеки і порядку, — людські втрати (смерть, загибель, насильницьке утримання під вартою, незаконне ув’язнення, полон поліцейських, військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також відповідних державних органів, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, розмінування, проведення відновлювальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт) (B3.3).

Відповідальними органами є МВС, Національна поліція, ДСНС, Міноборони, Адміністрація Держспецзв’язку, Адміністрація Держприкордонслужби, Мінветеранів;

втрати людського капіталу у сфері публічного управління та адміністрування, — втрати фахівців і керівників державних органів та органів місцевого самоврядування (смерть, загибель, призов на військову службу під час мобілізації (у тому числі добровільна), участь у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад, вимушене переміщення за кордон, насильницьке утримання під вартою, незаконне ув’язнення, полон, примусове переміщення/депортація) (B3.4).

Відповідальними органами є міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати людського капіталу у сфері фізичної культури та спорту, — втрати кваліфікованих тренерів, спортсменів (смерть, загибель, призов на військову службу під час мобілізації (у тому числі добровільний), участь у виконанні завдань добровольчих формувань територіальних громад, вимушене переміщення за кордон, насильницьке утримання під вартою, незаконне ув’язнення, полон, примусове переміщення/депортація) (B3.5).

Відповідальними органами є Мінмолодьспорт, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного
стану — військові адміністрації у разі утворення);

4) шкода та збитки, завдані навколишньому природному середовищу та природним ресурсам (зокрема, шкода та збитки, завдані земельним ресурсам, втрати надр, збитки, завдані водним об’єктам, атмосферному повітрю, лісовому господарству, природно-заповідному фонду), що включають (підкатегорія B4):

шкоду та збитки, завдані навколишньому природному середовищу та природним ресурсам, — шкода та збитки, завдані, зокрема, земельним та водним ресурсам, атмосферному повітрю, лісовому фонду та надрам (B4.1).

Відповідальними органами є Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінреінтеграції, Держекоінспекція, Держгеокадастр, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрату біорізноманіття, — знищення тварин, рослин, вимирання чи істотне скорочення популяцій видів (B4.2).

Відповідальними органами є Міндовкілля, Мінагрополітики, Мінреінтеграції, Держекоінспекція, Держрибагентство;

порушення та втрату екосистем, — зокрема, знищення лісів, забруднення та засмічення вод, руйнування русел водних об’єктів, пошкодження родовищ корисних копалин, знищення або пошкодження геологічних об’єктів, що становлять особливу наукову і культурну цінність, знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (B4.3).

Відповідальними органами є Міндовкілля, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держекоінспекція, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

інші збитки, пов’язані з навколишнім природним середовищем чи кліматом, озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами, забезпеченням хімічної безпеки та управлінням хімічною продукцією, демонтажем та переробкою будівельних відходів руйнувань (B4.4).

Відповідальними органами є Міндовкілля, Держекоінспекція та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

5) втрати культурної спадщини та культурних цінностей, що включають (підкатегорія B5):

втрати об’єктів культурної спадщини (B5.1).

Відповідальними органами є МКІП, Мінреінтеграції, Фонд державного майна, Держкіно, Укрдержархів, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрати предметів культурної цінності, — пошкодження, знищення, незаконне вилучення, крадіжка, втрата інформації про місцезнаходження таких предметів (B5.2).

Відповідальними органами є МКІП, Мінреінтеграції, Фонд державного майна, Держкіно, Укрдержархів, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

втрату можливості свободи культурної самобутності, — наявні обмеження вираження культурної самобутності під час перебування на окупованих територіях (B5.3).

Відповідальними органами є МКІП, Мінреінтеграції, Держкіно, обласні, Київська міська держадміністрації (на період воєнного стану — військові адміністрації), органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення);

6) інші втрати державного та комунального майна та інші збитки, що включають (підкатегорія B6):

компенсацію вимог щодо відшкодування збитків за об’єкт нерухомого майна, завданих внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, переданих за вимогами про відступлення державі/територіальній громаді права вимоги до Російської Федерації щодо відшкодування збитків (B6.1).

Відповідальними органами є міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення), державні, комунальні установи, що належать до сфери їх управління (перебувають в управлінні);

інші втрати державного та комунального майна та інші збитки, зокрема пов’язані з переміщенням (евакуацією) державних органів, органів місцевого самоврядування, а також державних і комунальних підприємств, установ та організацій (які не увійшли до зазначених вище або нижче категорій) (B6.2).

Відповідальними органами є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення), державні і комунальні підприємства, установи та організації, що належать до сфери їх управління (перебувають в управлінні);

7) збитки, спричинені необхідністю задоволення гуманітарних потреб, що включають (підкатегорія B7):

витрати, пов’язані з розмінуванням територій, проведенням відновлювальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт (B7.1).

Відповідальними органами є Мінекономіки, ДСНС, Національна поліція, Адміністрація Держприкордонслужби та Національна гвардія;

витрати на гуманітарне реагування, а також витрати на соціальну підтримку осіб, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України (B7.2).

Відповідальними органами є Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, МОЗ, Пенсійний фонд України, Нацсоцслужба, Державний центр зайнятості, Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю та органи місцевого самоврядування (на період воєнного стану — військові адміністрації у разі утворення).

12. Суб’єкт подання — юридичні особи (підприємства, установи, організації) незалежно від форми власності, крім тих, які належать до категорії B (категорія C):

1) економічні втрати юридичних осіб усіх галузей економіки та установ (крім підприємств оборонно-промислового комплексу), що включають (підкатегорія C1):

збитки, пов’язані з переміщенням (евакуацією), а також втрати майна, належного юридичним особам, та упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності (крім тих, які належать до підкатегорій C1.2 та C1.3) (C1.1);

незаконне позбавлення права власності на майно, належне юридичним особам (C1.2);

збитки від втрати бізнесу, втрати прибутку, втрати інвестиційної вартості активів (C1.3);

2) шкода, завдана фермерським господарствам, що зареєстровані як фізичні особи — підприємці (шкода від каліцтва, тілесного ушкодження, загибелі сільськогосподарських тварин, а також збитки внаслідок знищення чи пошкодження сільськогосподарської техніки та обладнання для агропромислового комплексу) (підкатегорія C2);

3) економічні втрати юридичних осіб оборонно-промислового комплексу, що включають (підкатегорія C3):

збитки, пов’язані з переміщенням (евакуацією), а також втрати майна, належного юридичним особам, та упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності (крім тих, які належать до підкатегорій C3.2 та C3.3) (C3.1);

незаконне позбавлення права власності на майно, належне юридичним особам (C3.2);

збитки від втрати бізнесу, втрати прибутку, втрати інвестиційної вартості активів (C3.3).”.

_____________________

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-20-bereznia-2022-r-326-i011223-1256

Loading